Kardelen Politikaları

Kalite Politikamız

Kalite politikamızın temelinde; insana, çevreye ve yaşama saygı yaklaşımımız yer almaktadır. Üretim tesislerimizden çıkan her bir ürünümüz, markamızın sessiz temsilcisidir. Son kullanıcının eline aldığı bir Kardelen Boya ürünü, rengi, dokusu, uygulama sonrası performansı ve yıllar içinde çevre koşullarına dayanıklılığı ile tüm ekibimizin çalışmasını yansıtmaktadır. Bu nedenle; periyodik gözden geçirmeler yoluyla geliştirme, iyileştirme ve kalitenin korunması, kalite sistem yönetiminin planlanması, denetimler, önleyici ve düzeltici faaliyetler, tasarım kontrolü, tedarikçi kalifikasyonu, müşterilerin ihtiyaçlarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde belirlenmesine olanak tanıyan memnuniyet araştırmaları, memnuniyet izleme, ürün ve hizmetlerin kontrolü, iadelerin ele alınması gibi pek çok konu kalite politikamızın uygulama prosedürlerini oluşturur.

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız;

 • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek
 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak
 • Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak
 • Politkamız doğrultusunda çalışnalarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak
 • Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak
 • Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak
 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak.
 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek.
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak
 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak

için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız

Gelecek nesillere borçluyuz

Son 10 yılın en önemli gündemi “Küresel Isınmay”ken ve doğa her geçen gün alarm seviyesini yükseltirken, tüm dünyada üretim yapan sanayicilerin yaklaşımı çevreci üretim olmalıdır. Üretim kaynaklı sorunlara geç olmadan “Dur!” demek zorundayız. Gelişen kentler, taşıtlar ve yaşam alanlarında artan piyasa taleplerine karşı önemli olan üreticilerin ne ürettikleri değil, nasıl ürettikleridir. Gezegenimize sahip çıkmak her bir bireyin görevi olmakla birlikte, sanayicilerin sorumluluğu kanaatimizce bir kat fazladır.

Kardelen Boya ailesi olarak, üretimimizin her aşamasında hem yasal düzenlemelere hem de çevre bilincine uygun hareket etmekteyiz. Çevre ve insan sağlığına verdiğimiz önem doğrultusunda boyalarımızı KURŞUNSUZ olarak üretmekteyiz.

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

 • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
 • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
 • Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,
 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
 • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek

için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

“ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK” ilkesini esas alarak en üst düzey kalitede faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için firmamız aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder;

 • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak;
 • İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak;
 • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek;
 • Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
 • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek;
 • İş Sağlığı ve Güvenliği’nin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak,

İnsan Kaynakları Politikamız

Ekip ruhunun verimine inanıyoruz.

Üretmenin temelinde fayda sağlamak ilkesine dayalı olarak çalışan Kardelen Boya ekibi; dürüstlük ve paylaşım merkezli anlayışıyla; mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, katma değer yaratmayı kendine şiar edinmiş çalışma arkadaşlarıyla oluşmuştur.

Her bir ekip arkadaşımızı doğru yetki ve görevlendirme, ekip ruhunun korunması ve performans odaklılık ile eşit iş dağılımı iş kültürümüzün en önemli parçalarıdır.

İş sağlığı açısından güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturmak, açık bir iletişim ortamı sağlamak temel insan kaynakları politikamızdır. Biliyoruz ki, fiziksel ya da zihinsel eforla ortaya konan her iş, önce çalışanın kendisi, sonra ekibi ve kurumu için paha biçilmez bir değerdir.